Když jsem kdysi na vysoké škole navrhoval téma na přednášku, tehdy spolužák odvětil, že řídit auto umí a vůbec nechápe, proč se takovému tématu, jako je „silnice očima řidičů“ vůbec věnovat.

Podobný přístup má opravdu mnoho řidičů nejen na českých silnicích. Ovšem základní znalosti nezávisí jenom na skutečnosti, zda dostaneme pokutu nebo ne, ale je základním předpokladem pro plynulost provozu a tím i maximalizaci jeho bezpečí.

Co si budeme povídat, stále velké procento řidičů i v roce 2020 neví, že se na silnicích a dálnicích jezdí vpravo a použití levých pruhů je pouze za zákonem daných podmínek. Ale o tom jindy.

Člověk sedící za volantem motorového vozidla i nevědomky může přijít o řidičské oprávnění. Přitom může jít opravdu jen o prkotinu. Jako objíždění pomalu jedoucího traktoru na přechodu pro chodce. No, vlastně předjíždění. I pomalu jedoucí traktor, pokud není uvedena výjimka, nelze předjíždět na zákazu, což je mimo jiné i přechod pro chodce, kde není živáčka.

V dalších článcích se společně podíváme například právě na ty situace, které sice reálně nejsou nebezpečné pro účastníky silničního provozu, nicméně zákon se na ně dívá na jako na nejzávažnější přestupky v silniční dopravě. Je proto lepší případným problémům předcházet alespoň dobře nastudovanými pravidly. Jiné články se zase budou zabývat situacemi, kde nejvíce trpí plynulost provozu, kdy zbytečná ignorace druhých přispívá k vyšší hustotě provozu a tím i riziku častějších výskytů dopravních nehod.

Přece jen chceme být i dobrými řidiči, ne jen vlastníky řidičského oprávnění.