Co když jí přejedu?

Čára není zeď

aneb jedém, naplňme hřbitovy!

Mezi řidiči je rozšířeno mnoho polopravd, omylů a mýtů… ale já nejsem státem sponzorovaný, abych zde dělal nějakou osvětu, co je a co není správné. To ať dělají jiní 🙂

Protože ne vše podstatné se dozvíme z televize a programů určené k této problematice, rád vysvětlím, co může plynout z různých porušení dopravních předpisů. Ať si každý v hlavně srovná, zda mu ten přestupek za to stojí, ale co si budeme povídat, někdy je zkrátka lepší řídit se selským rozumem.Plná čára není vždy zákaz předjíždění

Dva různé pojmy, mají jedno společné. Nějakým způsobem přikazují nebo zakazují standardní chování na silnici. Ovšem s různými přestupkovými sazbami.

Plná čára je definována v zákoně tak, že ji nelze vozidlem přejíždět nebo přesahovat nákladem, vyjma objíždění. Avšak na takovéto značené komunikaci lze i dle pravidel předjíždět, pokud je vozovka dostatečně široká a předjíždějící opravdu plnou čáru nepřejede, pokud však ano, jedná se o porušení povinnosti nepřejíždět plnou čáru a v případě zastavení policisty může řidiči uložit příkaz na místě (dříve bloková pokuta) až do maximální výše 2000,-Kč. Takovéto jednání je bez trestných bodů.

Předjedeme-li tedy pouze na plné čáře a nenaplní se zákonné podmínky pro zákaz předjíždění, nelze uložit pokutu vyšší. To platí i v případě dvojité plné čáry, která na rozdíl od jedné zakazuje i vyjíždět mimo pozemní komunikaci. Tvrzení komentujících v různých videí na Youtubu, kde by mnozí chtěli brát řidičáky, je tedy pouze na základě názoru, nikoli zákonem naplněných podmínek.

Pokud tedy z nějakého důvodu musíme na plné čáře předjíždět, musíme myslet na ostatní a hlavně na fakt, že náš manévr nemusí vůbec zaregistrovat. Když tedy např. přechází plná čára v přerušovanou a my chceme předjíždět dříve, musíme předpokládat, že vozidlo před námi pojede legálně dle předpisů, zapomene se podívat do zpětného zrcátka a zbytečně pak dochází k nebezpečným situacím. Vždy je třeba si uvědomit, jestli tím manévrem někomu neuškodím. Předvídejte!

Zákaz předjíždění však automaticky platí na situace, kdy bychom se nemohli bezpečně zařadit před vozidlo, které hodláme předjet, stejně tak v místech, kde nemáme dostatečný rozhled, jako zatáčky nebo horizonty. Samozřejmě na již zmíněném přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty, na železničním přejezdu nebo bezprostředně před ním. Více se na zákaz předjíždění a současných sankcích podíváme v dalším článku.